RAZPIS

Turistično društvo Kranjska Gora vabi vse ljubitelje kolesarjenja na tradicionalni, že 38. JURIŠ NA VRŠIČ.

RAZPIS: “38. Juriš na Vršič“

Kranjska Gora 03.09.2016

Prireditelj:                      Turistično društvo Kranjska Gora
Kraj in datum:                 Kranjska Gora, 03.09.2016;

Mesto prijavin prevzem štartnih številk:             

Prireditveni šotor šotoru pri hotelu “Kompas“ v Kranjski Gori

Ura starta:                       ob 11. uri
Dolžina proge:                 13,5 kilometra – 11km uradno merjenje časa
Višinska razlika:               801 metrov
Startnina:                        predprijava 22€ / na dan prireditve 30€
                                       AKONTACIJA za ČIP – 10€

Start in cilj

Tekmovalci se bodo v skupinskem startu na progo podali iz startnega mesta pod kranjskogorskimi smučišči, pred gostilno ˝Oštarija˝ oz. v na križišču pri Hotelu KOMPAS. Uvodno ˝ogrevanje˝ bo potekalo po glavni cesti v smeri Ljubljane mimo Kranjske Gore do križišča pri TGC Kranjska Gora in v nadaljevanju po Vršiški cesti do Hotela LEK, kjer je leteči start tekmovanja s pričetkom merjenja časa.

Start v Kranjski Gori je na nadmorski višini 810 metrov, cilj pa na vrhu prelaza Vršič, na nadmorski višini 1.611 metrov. Dolžina proge je 13,5 kilometrov z višinsko razliko 801 metrov, z maksimalnim naklon 10,8% in povprečnim naklonom 7,25%.

Merjenje časa bo izvedeno z elektronskimi čipi, katere prijavljeni prevzamete ob prevzemu štartnih številk na dan prireditve med 8:00 in 10:30 uro šotoru pri hotelu “Kompas“ v Kranjski Gori.

Za končno uvrstitev se bodo upoštevali bruto časi. Bruto čas je seštevek neto časa (izmerjeni čas od starta do cilja) ter časovnega zaostanka za zmagovalcem.

Startni boksi

Zaradi lažje razporeditve tekmovalcev glede na svoje fizične zmožnosti in kondicijsko pripravljenost, bodo v startnem koridorju postavljeni startni prostori v katerega se posamezni tekmovalci uvrstijo po lastni presoji pričakovanega časa prihoda na cilj.

Štartni prostori bodo razporejeni sledeče:

  1. štartni prostor pričakovan čas od 30 minut do 45 minut
  2. štartni prostor pričakovan čas od 45 minut do 55 minut
  3. štartni prostor pričakovan čas od 55 minut do 65 minut
  4. štartni prostor pričakovan čas 65 minut in več

Udeležence vzpona prosimo, da se razporedijo v štartne prostore glede na njihovo dejansko kondicijsko pripravljenost. 

Predprijava

Predprijava na prireditev bo možna le prek elektronske prijave na spletni strani www.jurisnavrsic.com od predvidoma 1.6.2016 do PETKA 26.08.2016. Odjava od tekmovanja je možna le v času predprijav.

Vse uporabnike elektronske prijave vljudno prosimo, da ob prijavi navajajo točne podatke in ne pošiljajo več kot ene prijave za posameznega udeleženca. Uporabnike elektronske predprijave prosimo da hranijo potrdilo o plačilu startnine.

ORGANIZATOR OPOZARJA, DA PREDPRIJAVLJENI, KI V ČASU PREDPRIJAV oz DO VKLJUČNO PETKA 26.8.2016 NE BO PORAVNAL STARTNINE V ZNESKU 22€ Z NAKAZILOM NA TRR ORGANIZATORJA, NE BO NA STARTNI LISTI IN SE BO MORAL PONOVNO PRIJAVITI IZKLJUČNO NA DAN PRIREDITVE!!! 

V primeru plačila za več udeležencev hkrati mora plačnik OBVEZNO na elektronski naslov info@jurisnavrsic.com poslati seznam vseh prijavljenih za katere se plačilo nanaša.

Prijava na dan tekmovanja

Ob plačilu startnine 30 EUR na dan tekmovanja bo možna prijava med 8:00 in 10:30 uro v prireditvenem šotoru pri hotelu “Kompas“ v Kranjski Gori.

Prevzem štartnih številk, kontrolnega čipa in darilne vrečke na dan tekmovanja

Tekmovalci, prijavljeni v predprijavi, prevzamejo štartno številko, čip ter darilno vrečko prireditelja na dan prireditve v prireditvenem šotoru pri “Sporty baru“ oz pri hotelu “Kompas“ (točno lokacijo prijave na dan prireditve bo organizator objavil naknadno) v Kranjski Gori med 8:00 in 10:00 uro.

AKONTACIJA ZA KONTROLNI ČIP: Ob dvigu kontrolnega čipa je potrebno plačati akontacijo v višini 10 €, katera se po vračilu čipa vrne. Blagajne oz mesta za vračilo akontacije/čipov bodo izvedena na samem cilju (vrh Vršiča) ter v/ob prireditvenem šotoru DO KONCA podelitve priznanj! Tekmovalce z lastniškimi čipi prosimo, da ob prevzemu štartne številke javite kodo čipa.

POMEMBNO OPOZORILO!!! Predprijavljenim, ki do 10:00 ure ne bodo prevzeli startne številke, čipa ter darilne vrečke, organizator ne zagotavlja nastopa saj bodo neprevzete startne številke prodane še neprijavljenim tekmovalcem.

Kategorije

KATEGORIJE (M in Ž):

nad 60 let      – rojeni l. 1956 in prej
od 50 – 59 let  – rojeni med l. 1957 in l. 1966
od 40 –  49 let – rojeni med l. 1967 in l. 1976
od 30 –  39 let – rojeni med l. 1977 in l. 1986
pod 30 let       – rojeni l. 1987 in kasneje 

POMEMBNO OPOZORILO!!! Udeleženci vzpona mlajši od 16 let morajo imeti zagotovljeno obvezno spremstvo staršev oziroma organizirane skupine.

Kontrola – diskvalifikacija

Vsak tekmovalec mora imeti elektronski čip pritrjen na pesto sprednjega kolesa oziroma mesto, o katerem bo obveščen s strani organizatorja ob prejemu elektronskega čipa na dan prireditve. Startna številka mora biti pritrjena na krmilo kolesa ali na levi bok hrbta kolesarja. Za začetek merjenja časa posameznega tekmovalca oz. čipa, mora vsak tekmovalec obvezno prevoziti odčitalno preprogo ob uradnem startu tekmovanja in na letečem startu pri Hotelu Lek. V listo rezultatov ne bo uvrščen tisti tekmovalec, ki ne bo imel nameščenega čipa in startne številke v skladu s tem razpisom.

Zdravstveno varstvo in zavarovanje

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitno povzročeno  škodo na materialih in ljudeh. Organizator udeležencem prireditve priporoča, da si uredijo lastno nezgodno zavarovanje.

Tekmovalce bo spremljalo reševalno vozilo z zdravnikom, ki bo vozilo za zadnjim tekmovalcem in katero se bo pomaknilo naprej v primeru nujnega posredovanja. Organizator zagotavlja udeležencem prireditve zdravstveno oskrbo v času vzpona, katera se konča po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. Ob povratku oz. kolesarskem spustu s prelaza Vršič v Kranjsko Goro, organizator udeležencem prireditve ne jamči zdravniške oskrbe in zato poziva k previdni vožnji ob povratku v dolino.

Posebno določilo

Za vse udeležence tekmovanja je obvezna uporaba zaščitne čelade!

Prevoz opreme

Za vse, ki želijo na cilj oz. vrh prelaza Vršič prinesti opremo bo organiziran prevoz s starta na cilj z avtobusom. Opremo boste lahko oddali na avtobus najpozneje 20 minut pred startom. Organizator za izgubljene predmete ne odgovarja in ne priporoča uporabe vrednejših oblačil ali predmetov.

Zapora ceste

Zaradi popolne zapore ceste na Vršič med 11:00 in 14:00 uro prosimo vse spremljevalce, ki se na cilj nameravajo odpraviti z lastnim vozilom, da se na cilj odpravijo pravočasno. Hkrati jih opozarjamo, da vožnja po cestišču oz. trasi tekmovanja v času zapore ceste NI DOVOLJENA!!! V času tekmovanja na vrhu prelaza Vršič ne bo zagotovljenih parkirnih mest zato spremljevalcem udeležencev vzpona priporočamo parkiranje na parkirišču pri Erjavčevi koči oz. na primernih mestih ob robu cestišča.

Razglasitev rezultatov

Razglasitev rezultatov ter pogostiitev tekmovalcev je predvidena ob 14. uri v prireditvenem šotoru pri hotelu “Kompas“ v Kranjski Gori.

Splošna določila

S prijavo udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih zapisal v prijavi na dan prireditve na prijavnem letaku, resnični. Udeleženec tekmovanja izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeležbo, zdravniško pregledan in zdravstveno sposoben prevoziti traso kolesarskega vzpona. Prijavljeni bo pošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Udeleženec potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z udeležbo na tej prireditvi in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov niti od organizatorja ne bo vlagal nikakršne tožbe zaradi kakršnekoli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo na prireditvi. Udeleženec soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove/njene podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval/-a kakršno koli povračilo.
Organizator bo osebne podatke udeleženca/-ke shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 z dne 16.10.2007). S podpisom udeleženec dovoljuje, da organizator njegove/njene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke organizatorja in njegovih partnerjev ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje. Osebne podatke lahko obdeluje do preklica pisne privolitve. Udeležencu/-ki pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-NPB5).
Tekmovanje bo potekalo v skladu z vsebino tega razpisa, morebitne spremembe glede izvedbe prireditve pravočasno objavijene na spletni strani www.jurisnavrsic.com.

Organizator si pridržuje pravico spreminjati vsebino darilne vrečke ter prilagoditi mesto izvedbe glede na trenutne vremenske razmere v/na kraju/mestu prireditve.

Neuradni rezultati tekmovanja bodo izobešeni po končanem tekmovanju na prireditvenem prostoru. Uradni rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh www.jurisnavrsic.com in www.timingljubljana.si.

Ker na progi okrepčevalnic ne bo, vsem udeležencem priporočamo, da si glede na potrebe namestijo na kolo dve ali eno plastenko z osvežilnim napitkom. Na ciljnem prostoru bodo udeležencem na voljo osvežilni napitki, voda ter čaj.

Udeležence prireditve pozivamo, da spoštujejo naravo in ne odmetavajo ovojev energetskih ploščic in pijač na cesto!

Vsem športni pozdrav in prisrčno vabljeni na že 38. Juriš na Vršič!!!